mysqldump brain > blog.sql

Tags

wifi

raspberry pi

audio

ddwrt

vim

vi